Om hållbarhet

Som företagare på landsbygden tar vi ansvar för miljön och kulturarvet.

Vi vill lämna så små avtryck som möjligt på vår planet och istället bidra positivt. Därför försöker vi producera egen mat och handla närodlat i så stor utsträckning det går.